Program Konferencji pod patronatem naukowym dr n. med. Jacka CalikaW piątek po zakończeniu Konferencji wystąpi gość specjalny Akademii Dermatoskopii. Wykład nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Metafory w dermatoskopii i w życiu codziennym. Ułatwienie czy kłopot?
– Prof. dr. hab. Jan Miodek